Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 14. detsembril algatatud tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), millega viiakse tolliseadus kooskõlla Euroopa Liidu tolliseadustikus ja selle rakendussätetes tehtud muudatustega, mis puudutavad ülddeklaratsiooni esitamist; laiendatakse tolli pädevust sularaha kontrolliga seonduvalt ja kehtestatakse alus ajatundlike kaupade piiriületuseks eelisjärjekorras. Tehakse ka mitmeid normitehnilisi ja sõnastuslikke parandusi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Maaelukomisjoni 14. detsembril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE) on tehnilist laadi. 30. novembril 2009 võttis Euroopa Komisjon vastu uue rakendusmääruse, millega kehtestatakse nõukogu vastava määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning vastava määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega. See määrus asendab alates 1. jaanuarist 2010 komisjoni praegu kehtivat määrust. Eelnõu eesmärgiks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendada viited komisjoni kehtima hakkavale määrusele. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside