Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. mail algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE), mille väljatöötamine on tingitud vajadusest täpsustada tegevuslubade väljaandmisega seonduvat regulatsiooni, laiendada tervishoiuteenuste loetelu, mida üldarstiabi osutav füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing võib osutada. Parandada kiirabiteenuse tellimise regulatsiooni, tervishoiuteenuse kvaliteedi hindamise komisjoni tegevust ja aruandluse esitamisega seonduvat. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 2. mail esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE). NATO kiirreageerimisjõud (NRF) on oluliseks instrumendiks NATO kollektiivse enesekaitse operatsioonide kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema. Seega on NRFi võimalikult suure võimekuse tagamine otseselt Eesti rahvuslikes huvides. NATO kiirreageerimisjõududes osalemine on Eesti jaoks suure tähtsusega ning võimaldab panustada aktiivselt alliansi kõige uuemasse ja moodsamasse sõjalisse formatsiooni. Eesti senine panus on vastavalt Riigikogu 11. mai 2005. a otsusele olnud Eesti mereväe staabi- ja toetuslaev Admiral Pitka. Käesoleval aastal on kavas panustada NRFi ajavahemikul 01. juuli 2006 kuni 31. jaanuar 2007 kaitseväe demineerimismeeskonnaga. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside