Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 19. märtsil algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 502 muutmise seaduse eelnõu (198 SE) muudatuste eesmärgiks on täiendada tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile (TKE) antud õigusi, selleks et komisjon oleks võimeline muutunud oludes tõhusalt ja õiguspäraselt pöördujate taotlusi menetlema. Seadusemuudatus võimaldab muu hulgas lisada TKE-le ekspertide tegevust toetavat ja nõuandvat õigusalast pädevust, kuna sotsiaalministeeriumi esindajal (ka ministeeriumi juristil) on muudatuse kohaselt õigus viibida komisjoni koosolekul ning sotsiaalministeeriumil on kohustus tagada komisjonile vajalik korralduslik tugi, sealhulgas juriidiline. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 20. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (199 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Indrek Raudse asemel Andres Herkel ja asendusliikmeks Andres Herkeli asemel Ülo Tulik. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside