Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. veebruaril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE). Kaitseväeteenistuse korraldamisel on praktikas aastatega süvenenud vajadus riidevarustuse valdkonna täpsemaks reguleerimiseks, mis seni on seaduses kas täielikult või osaliselt reguleerimata või vajab kaasajastamist. NATO liikmesriigina on suurenenud teadmus varustuse elutsükli pikendamisest, mille eelduseks on täpne regulatsioon, mis algab arendustöö käigus väljatöötatud tehnilistest kirjeldustest ning käsitleb ühtlasi riidevarustuse ladustamist, hooldamist ning hävitamist. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 20. veebruaril algatatud Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844 SE). Memorandumite eesmärk on võimaldada Eestil saada toetusi EMP ja Norra finants­mehhanismide raames. Memorandumitega määratakse kindlaks memorandumiosaliste rollid ja vastutus, finantsmehhanismi eesmärgid, õigus­lik alus, finantsraamistik, iga-aastased kohtumised ja aruandlus, finants­mehhanismi eelisvaldkonnad, programmeerimise raamkava ja toetusskeemide põhi­mõtted, kontroll ja ligipääs teabele, koordineerimis- ja juhtimispõhimõtted. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 20. veebruaril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (846 SE) näeb ette kaotada ära kulutuste üksiktõendamise nõue. Täiendavalt soovitakse kaotada ka isikut tõendava dokumendiga seotud riigilõiv. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Kultuurikomisjoni 20. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus “Rahvusooperi Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (845 OE) näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeks Värner Lootsmani asemele Riigikogu liige Enn Eesmaa. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Res Publica fraktsiooni 20. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (847 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek esitada Riigikogule kinnitamiseks riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 eelnõu, milles määratletakse Eesti strateegiline lähenemine struktuurivahendite kasutamiseks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 21. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (848 OE) näeb ette teha valitsusele ettepanek esitada Riigikogule hiljemalt 1. septembriks valitsuse tegevuskava Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehituseks näidates ära ehituse eeldatava maksumuse ning finantseerimise allikad, vajadusel koos otsuse eelnõuga stabiliseerimisreservi vahendite kasutuselevõtmiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside