Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu. 

käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE) näeb ette alandada raamatute ja õppevahenditena kasutatavate töövihikute käibemaksumäära 9%-lt 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 27. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (634 OE), näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Andres Anvelti asemele Rein Randver ja Helmen Küti asemele Jaak Allik. Samuti tehakse ettepanek nimetada komisjoni asendusliikmeks Rein Randveri asemel Kalvi Kõva ning Jaak Alliku asemel Kalev Kotkas. Liikmete vahetuse tingib Andres Anvelti asumine justiitsministriks ning Helmen Küti asumine sotsiaalministriks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 27. märtsil algatatud süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu (635 SE) täpsustab ja lihtsustab põhjendamatu vahistamise, ametist kõrvaldamise või vara arestimise tõttu kahju kannatanud isikutel riigilt hüvitise saamist. Eelnõu loob asjakohase regulatsiooni nendele inimestele kahju kompenseerimiseks, kes on süüteomenetluses kannatanud moraalset või varalist kahju. Kahju hüvitamise eelduseks on, et isik on kohtu pool lõplikult õigeks mõistetud või on kriminaalmenetlus tema suhtes lõpetatud. Kompenseerimise aluseks võivad olla juhtumid, kus isik on näiteks vahistatud, kahtlustatavana kinni peetud, ametist kõrvaldatud, tema suhtes on kohaldatud elukohast lahkumise keeldu, tema vara on arestitud või ära võetud. Hüvitise saamiseks peab isikule olema tekkinud reaalne kahju ning esinema põhjuslik seos kahju ning eelpool nimetatud piirangute vahel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside