Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. juunil algatatud Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE). Lepinguga kehtestatakse ühised eeskirjad ja põhimõtted, mida lepingupooled peavad lepingu rakendamisel järgima. Lepingust tuleneb mõlemale lepingupoolele kohustus jätkata hüvitiste maksmist teise lepingupoole riiki elama asunud isikutele. Samuti teise lepingupoole riigis omandatud kindlustusperioodi arvessevõtmine hüvitise määramisel vastavalt oma riigi seadustele. Leping võimaldab lepingupooltel jätkata pensionide, toetuste ja hüvitiste maksmist isikutele ja nende ülalpeetavatele või nende ülalpidamisel olnud isikutele, kellel on ühe lepingupoole õigusaktide kohaselt õigus hüvitisi saada nende isikute elama asumisel teise lepingupoole riiki. Pensionide, toetuste ja hüvitiste määramiseks ja maksmiseks osutatakse üksteisele abi ja vahetatakse vajalikku teavet. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Rahanduskomisjoni 7. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (65 OE) näeb ette nimetada Tatjana Muravjova asemele nõukogu liikmeks Peeter Laurson. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Rahanduskomisjoni 7. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (66 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Raivo Järvi, Inara Luigas, Eiki Nestor ja Marek Strandberg ning nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Annely Akkermann, Inara Luigas, Taavi Rõivas ja Rannar Vassiljev. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside