Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. novembril algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), mille eesmärgiks on viia regulatsioon, mis puudutab avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavat sõitjateveo teenust tee- ja raudteeliikluses, kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava määrusega. Kuna ka kehtiva ühistranspordiseaduse alusel tuleb üldjuhul vedaja, kellega sõlmitakse avaliku teenindamise leping, leida riigihangete seaduses sätestatud korras, siis määrusest tulenevate nõuete rakendamine põhimõttelisi muudatusi kaasa ei too. Erinevused on paljuski detailides – avaliku teenindamise lepingu kohustuslikud tingimused, tähtajad jne. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 11. novembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (624 SE) luuakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), mis võimaldab paremini rakendada individuaalset lähenemist inimese abistamisel hoolekandes. STAR on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks ning sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks. Andmeregistri peamiseks kasutajaks on kohalikud omavalitsused, samuti maavalitsused ja sotsiaalministeerium ning teatud juhtudel ka sotsiaalteenuste osutajad. Lisaks klienditööle loob loodav andmeregister võimalused sotsiaalteenuste ja toetuste ning muu abi osutamise alase teabe ja statistika kogumiseks ning analüüsimiseks, mis võimaldab teha kohalikke, regionaalseid ja riiklikke hoolekandepoliitilisi otsuseid. Seoses sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kasutuselevõtuga likvideeritakse 1. aprillist 2011 riiklik sotsiaalregister (SIS), kuhu kohalikud omavalitsused kannavad sotsiaalteenuseid ja-toetusi puudutavad andmed kuni 31. märtsini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside