Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse majanduskomisjoni 15. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine“ eelnõu (687 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Jürgen Ligi asemele Urmas Klaas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. veebruaril algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (688 SE) soovitakse tugevdada Eesti regionaalset juhtimist, tasakaalustada selle arengut ning aidata kaasa regionaalse ebavõrdsuse vähendamisele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. veebruaril algatatud töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) näeb ette kasutada töötuse kõrgajal töötukassasse akumuleeritud vahendeid eesmärgipäraselt, parandada töötute olukorda, pehmendades sellega majanduskriisi tagajärgi. Eelnõu eesmärk on tagasipöördumine töösuhete kaitstud paindlikkuse juurde. Samuti töötute sotsiaalse kaitse suurendamine. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. veebruaril algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (690 SE) soovitakse vähendada tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks kehtivat sotsiaalmaksu kuumäära 50 protsendile eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside