Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse 16. juunil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (693 SE) kujundab ümber rehabilitatsiooniteenuse korralduse nii tööturu- kui sotsiaalvaldkonda hõlmavaks terviklikuks süsteemiks ning kaasajastab abivahendi teenuse korralduse sotsiaalvaldkonnas. Eelnõu moodustab teise osa suuremast muudatuste paketist, millega viiakse ellu töövõime reform. Reformi esimene osa on kavandatud Eesti õiguses uue töövõimetoetuse seaduse eelnõuga, millega kujundatakse ümber praegune töövõime hindamise korraldus ning luuakse uus töövõimetoetuse süsteem osalise ja puuduva töövõimega inimestele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. juunil algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (694 SE) eesmärk on võimaldada füüsilisele isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel, omandada kinnisasja kuni 0,2 ha, mis annab isikule võimaluse osta maad aiandusühistutes. Kehtiv seadus sätestab riigikaitselised piirangud kinnisasja omandamisel. Füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, või juriidilisel isikul, kelle asukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, on keelatud omandada kinnisasja meresaartel (välja arvatud Saare- ja Hiiumaa, Muhu ning Vormsi), Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnas, Alajõe, Iisaku, Illuka, Toila, Vaivara, Meeksi, Piirissaare, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska vald, Meremäe, Misso ja Vastseliina vallas. Antud piirangut põhjendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punktiga b, mis annab liikmesriigile õiguse võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, mis on õigustatud avaliku korra või avaliku julgeoleku seisukohast. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Majanduskomisjoni 17. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (695 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Kaja Kallase asemel Valdo Randpere ja Reet Roosi asemel Indrek Saar. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside