Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. juunil algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE), mille peamiseks eesmärgiks on viia söödaseaduses kehtestatud sööda turuleviimise ja kasutamise nõuded kooskõlla Euroopa Liidu vastavas määruses sätestatud nõuetega. Olulisem muudatus, mis kaasneb sööda käitlejatele on teatava sööda turuleviimise ja kasutamise valdkonnas kehtivate riigisiseste õigusaktide asendumine Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega. Sellest määrusest tulenevate uute märgistamise nõuete rakendamine põhjustab lisakulusid sööda tootjale. Sama määrusega on kehtestatud rakendamise üleminekumeetmed, mis annavad sööda tootjale võimaluse uute nõuetekohaste märgistuste valmistamise kulutusi hajutada ning ära kasutada juba tellitud märgistusi. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 7. juunil algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõuga (778 SE) soovitakse tagada, et kõik ühiskonnakihid saaksid kaasatud Eesti riikliku ruumilise arenguvisiooni arutellu, et nii kodanikud kui organisatsioonid saaksid kaasa rääkida Eesti tuleviku kujundamisel. Üleriigilise planeeringu kehtestamisega Riigikogu otsusena soovitakse anda dokumendile piisav elujõud, mis omakorda looks eeldused planeeringu realiseerimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside