Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. detsembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), millega soovitakse täiendada karistusseadustikku paragrahviga 178¹, et kriminaliseerida seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks. Kuigi sätte pealkirjas kasutatakse üksnes mõistet lapseealine, hõlmab säte ka nooremaid kui kaheksateistaastaseid isikuid, kes ei olnud võimelised toimunust aru saama. Säte püüab ära hoida täiskasvanu ja lapseealise suhtluse arenemist füüsiliseks seksuaalseks suhteks ning seeläbi ära hoida lapseealiste seksuaalset kuritarvitamist. Seaduse vastuvõtmisega tagatakse lapseealiste parem kaitse seksuaalse kuritarvitamise eest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 7. detsembril algatatud Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (641 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani ja Bulgaaria ja Makedooniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 7. detsembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE) näeb ette tagada kriminaalõiguse kaudu euro tõhustatud ja ühtlustatud kaitse tulenevalt euro kasutuselevõtmisest. Eelnõu viib Eesti regulatsiooni vastavusse Euroopa Liidus kehtivate nõuetega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside