Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikogu liikme Robert Lepiksoni 3. aprillil esitatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (872 SE), mis näeb ette viia seadusesse sisse järgmine tekst: „Jälitustegevuseks seadusliku õiguseta isiku poolt teise inimese jälgimise eest tema kohta andmete kogumise eesmärgil, sealhulgas eravestluste, andmeside seansside, koosviibimiste või muude sarnaste ürituste salajane salvestamine teisi osapooli teavitamata – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.” Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

Valitsuse 4. aprillil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eesti on juba sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iiri­maa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania ja Rumeeniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 4. aprillil algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE) on koostatud maavalitsuste, notarite ja teiste kehtiva seadust praktiliselt rakendavate isikute edastatud küsimuste, tõlgenduste, arvamuste ja ettepanekute alusel eesmärgiga täpsustada seaduse regulatsiooni ja kõrvaldada erinev praktika selle rakendamisel. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon .

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside