Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  valitsuse 5. veebruaril algatatud teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1102 SE), millega muudetakse mõningaid teehoiualaseid mõisteid seaduse selgemaks tõlgendamiseks, teede registrisse kandmiseks, samuti tehakse teisi hädavajalikke muudatusi teetööde korraldamiseks, teede projekteerimiseks, ehituslubade väljaandmiseks ja teede kasutamise järelevalveks. Raudteeseadust muudetakse eesmärgiga parandada liiklusohutust raudteeületuskohtades, st sätestatakse kohustus, et tee talihooldustööde tegija ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja vahel peab olema sõlmitud leping, milles on sätestatud talihooldustööde tehnilised üksikasjad. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 5. veebruaril algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (1103 SE) eesmärgiks on riikliku statistika andmete mitteesitajate suhtes kohaldatavate sunnivahendite abil riikliku statistika usaldusväärsuse suurendamine. Ettekirjutuse tegemise ja selle tagamiseks sunniraha määramise õiguse kasutamine annab riiklike statistiliste vaatluste põhikorraldajatele Statistikaametile ja Eesti Pangale efektiivse vahendi andmeesitajate korrale kutsumiseks, mille tulemusena paraneb statistika usaldusväärsus ja kvaliteet. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 5. veebruaril algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1104 SE) näeb ette alkohoolse joogi reklaami keelamise televisioonis, raadios ning välireklaamina. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 5. veebruaril algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1105 SE) näeb ette avalikust huvist lähtuvalt kehtestada alkoholi käitlemisele ja valdamisele rangemad piirangud, milleks on alkohoolsete jookide nn öise müügi keelu sätestamine üleriigiliselt seaduse tasandil. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside