Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 22. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Abinõud riigi infotehnoloogia kulutuste vähendamiseks ja infotehnoloogilise innovatsiooni soodustamiseks” eelnõu (374 OE). Algatajate seletuskirjas märgitakse, et valdav enamik Eesti riigiasutustes olevatest arvutitöökohtadest kasutab oma töös Microsoft Office kontoritarkvara. Microsofti tarkvara ülekaal on tulenenud selle ajaloolisest tugevast positsioonist turul, kasutajate harjumusest ning kasutajate vähesest teadlikkusest võimalikest alternatiividest. Enamus riigiasutusi plaanib jätkata Microsoft Office tarkvaraga ka tulevikus. Teisalt on Microsoft Office tarkvarale olemas avatud koodidel põhinevad töötavad alternatiivid, mis ei jää oma funktsionaalsuselt ega kasutusmugavuselt alla MS tarkvarale, mõnedes punktides aga isegi ületavad Microsoft Office võimalusi. Selline tarkvara on seejuures tasuta kättesaadav (OpenOffice). Samal lähtekoodil on olemas ka tasulised versioonid, millele on olemas Microsoft Office kontoritarkvaraga võrreldav kasutajatugi (StarOffice). Riigiasutuste dokumendiloomises oleks täiesti võimalik neid tarkvarapakette kasutada. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.           

Riigikogu liikmete Hanno Pevkuri, Urmas Reinsalu ja Hannes Rummi 23. oktoobril algatatud politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, Õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (375 SE) soovitakse korrastada riiklike eripensionide maksmise aluseid. Ühtlustatakse põhimõtet, et õiguse riiklikule eripensionile kaotab isik, kes on ametikohalt, millel töötamine andis talle õiguse eripensionile, vabastatud süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Samuti sätestatakse, et riikliku eripensioni saaja, kes mõistetakse süüdi tahtlikult toimepandud tõsise riigi- või aususevastase süüteo eest, kaotab eripensioni. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside