Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. mail algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), mis näeb ette tõsta sünnitoetust ning lapsendamistoetust 10 000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 10. mail algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (37 SE) luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse.  Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo on justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus ja selles töötavad eksperdid töölepingu alusel. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus on politseiasutusena politseiameti halduses asuv valitsusasutus. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside