Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. veebruaril algatatud tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (434 SE), millega algatajad soovivad peatada tulumaksu edasise alandamise ning asendada see astmelise tulumaksu sisseviimisega. Eelnõus soovitakse sätestada tulumaksumäär esimesele astmele 21% ja teisele astmele 33%. Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha arvatav maksuvaba tulu oleks 27 000 krooni. Eelnõu näeb ette tulumaksu määra teise astme sisseseadmist maksustatavale tulule, mis ületab aastas 300 000 krooni, see tähendab 25 000 krooni kuus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 26. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (435 OE) näeb ette nimetada sihtasutuse (Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus) nõukogu liikmeks Rain Rosimannuse asemel Riigikogu liige Tõnis Kõiv. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Keskkonnakomisjon 26. veebruaril algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (436 SE) luuakse eeldused, et metsaomanikud saaksid omandada oma kinnistuga piirnevat metsamaad. Eesti tingimustes on väikeste metsamassiivide majandamine vähetulus ning seetõttu ka ebaotstarbekas. Väikemetsaomanike huvi metsaomandi kasutamise vastu on üldjuhul tagasihoidlikum, mistõttu on riigile saamata jääv tulu läbi metsa mittemajandamise suurem. Terviklike ja suuremate metsamassiivide majandamine on oluliselt efektiivsem, kui killustunud metsaomandite puhul. Seaduse muutmise eesmärki toetab muuhulgas Eesti metsanduse arengukava aastani 2010. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside