Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 31. mail algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), mis viib kehtiva seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate nõuetega ja ühtlustab valdkonna õigusruumi ning parandab õigusselgust geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega seonduvates valdkondades. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 31. mail algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (769 SE) soovitakse suurendada vanemahüvitise süsteemi paindlikkust, et lapsevanemad saaksid vanemahüvitise päevi kasutada kuni lapse 8-aastaseks saamiseni või esimese kooliaasta lõpuni. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu liikmete Kalvi Kõva, Eiki Nestori ja Indrek Saare 31. mail algatatud kohtutäituri seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) eesmärgiks on lihtsustada sissenõudja ja võlgniku vahel kokkuleppele jõudmist täitemenetluse ajal. Seaduse kehtiv redaktsioon määrab kohtutäiturile tasutava põhitasu suuruse sõltuvuses esialgu esitatud nõudest ning selle suurus võib olla takistuseks võla sissenõudja ja võlgniku vahel mõlemale osapoolele sobiva kokkuleppe saavutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 1. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (771 OE) näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Tarmo Männi asemel Jaan Õunapuu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Rahanduskomisjoni 1. juunil algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE) näeb ette, et riigi asutatud sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel. Ühtlasi jäetakse muudatusega välja regulatsioon, mis puudutab valitsuse ja rahandusministri nõusolekut laenu võtmisel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside