Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. veebruaril algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), mis täpsustab mitmeid pakendiseaduse mõisteid ja viib need vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega. Muudatused ja täiendused ei põhjusta olulisi lisakulutusi ettevõtetele, ametkondadele ja omavalitsustele. Pigem annavad kehtestatavad materjalikesksed taaskasutuse sihtarvud võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. See omakorda võimaldab pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. veebruaril algatatud ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõuga (196 SE) soovitakse hambaproteeside hüvitise saajate hulka lisada töövõimetuspensionärid, toitjakaotuspensionärid, rahvapensionärid, väljateenitud aastate pensioni ja soodustingimustel vanaduspensioni saavad isikud. Eelnõuga soovitakse sarnaselt vanaduspensionäridele tagada ka nimetatud isikutele hambaproteeside hüvitis. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 14. veebruaril algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) lähtub printsiibist – saastaja maksab.  Tasu oleksid kohustatud maksma need isikud, kelle tegevus põhjustab keskkonna reostumist või selle riski. See tähendab, et tasu maksaksid kemikaalide (kaasa arvatud naftasaadused) maismaad mööda ning meritsi transportimisega tegelevad ettevõtted.  Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Vabariigi Presidendi 14. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamine” eelnõuga (198 OE) teeb president ettepaneku nimetada Oviir riigikontrolöriks uueks ametiajaks. President põhjendab, et Mihkel Oviir on pikaajalise staažiga riigiametnik, kes tunneb väga hästi Eesti halduskorraldust. Tema riigikontrolörina töötamise ajal on riigikontroll teinud sisukat koostööd Riigikogu ja selle organitega, osalenud aktiivselt kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise võrgustiku töös. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside