Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 22. veebruaril algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE), millega soovitakse muuta selgemaks töölepingu ülesütlemise ja muutmise vormistamine. Samuti soovitakse kaitsta alla kolmeaastast last kasvatavat töötajat, andes parema kaitse koondamise puhul. Eelnõu kohaselt keelatakse veel tööandjal tööleping üles öelda ajal, mil töötajal on õigus töö tegemisest keelduda, näiteks ajutise töövõimetuse ajal. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 22. veebruaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE) näeb ette võimaldada haigushüvitisi tasuvatel tööandjatel teha osaliselt maksuvabalt kulutusi, mis edendaks töötajate tervislikku eluviisi ja vähendaks haigestumust. Samuti investeerida töötajate haridusse parandamaks seeläbi konkurentsivõimet. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 22. veebruaril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (695 SE) soovitakse võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 23. veebruaril algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) eesmärgiks on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 25. veebruaril algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE). Lissaboni lepinguga said Euroopa Liidu riikide parlamendid endale mitmeid uusi võimalusi osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Et Riigikogu saaks kõiki võimalusi kasutada, tuleb muuta Riigikogu kodu- ja töökorra seadust ning sätestada selles menetlusreeglid järgmisteks juhtudeks: põhjendatud arvamuse esitamine Euroopa Liidu institutsioonile, kui Riigikogu on seisukohal, et Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega; hagi esitamine Euroopa Liidu Kohtule, kui Riigikogu leiab, et vastuvõetud Euroopa Liidu seadusandlik akt on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega; Riigikogu vastuseisu väljendamine nn sillaklauslite suhtes. Eelnõu on ette valmistanud töörühm, millesse kuulus üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside