Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikogu liikme Jaan Kundla 28. jaanuaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE). Algataja teeb ettepaneku loobuda Riigikogu liikme abi institutsioonist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Kultuurikomisjoni 28. jaanuaril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE) kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja korra, sealhulgas gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmiseks esitatavad nõuded teadmistele, oskustele ja vilumustele, ning nende kontrollimise korra. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 29. jaanuaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), millega alates selle aasta 1. märtsist hüvitatakse Riigikogu liikmetele kuluhüvitisi kuni 15% ametipalgast (varasema 30% asemel). Samuti loobutakse eelnõuga Riigikogu liikme abi institutsioonist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 29. jaanuaril algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE) põhieesmärgiks on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Kauplemise süsteemi sisenejate riiklikku reservi ei kinnitata Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat enne riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamist õigusaktiga. Euroopa Ühenduste Komisjoni 4. mai 2007 otsus Eesti riikliku kasvuhoonegaaside jaotuskava kohta mõjutab oluliselt Eesti majandust, seega on vajalik riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamine välisõhu kaitse seadusega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside