Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. juunil algatatud masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE), mille eesmärgiks on masinate, osaliselt komplekteeritud masinate, potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete, kaitsesüsteemide, komponentide ja tarvikute ning välistingimustes kasutatavate seadmete ohutuse tagamine. Eelnõu sätestab nõuded nimetatud seadmetele, nende turule laskmisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele, samuti masinatöödele ja tehnilisele kontrollile ning sätestab nende nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamise korra. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 16. juunil algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) põhisisuks on valitsusliikmete Riigikogu infotunnis osalemise korra muutmine ja Riigikogu fraktsioonidele olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamise võimaluse loomine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 17. juunil algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) koostamise eesmärgid on järgmised: võetakse üle direktiivide sätted, millega muudetakse reisija imporditud aktsiisikauba maksuvabu piirmäärasid; soojuse tootmiseks kasutatav põlevkivi maksustatakse aktsiisiga alates aastast 2011; tõhustatakse maksukogumist, seades täiendavaid nõudeid aktsiisimaksjale, nt ladustamisel tehtavate mõõtmiste kirjelduse ja töökorralduse eeskirja maksuhaldurile esitamise kohustus; antakse maksuhaldurile õigus määrata sunniraha aktsiisiseaduse nõuete täitmiseks; võimaldatakse alkoholi denatureerida mistahes EL liikmesriigis kasutatavate denatureerivate ainetega; vähendatakse ettevõtjate halduskoormust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. juunil algatatud töötuskindlustuse seaduse, tulumaksu seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE) peamised eesmärgid on: laiendada koondamishüvitise saajate ringi; tõsta töötuskindlustushüvitise suurust ning võimaldada seda ka omal soovil ja tööandjaga kokkuleppel töölt lahkunud inimestele; tõsta töötutoetuse suurust; võimaldada tööga hõivatud inimesele töötust ennetava vahendina täiendkoolitust, mille maksumus tasutakse koolituse pakkujale töötukassa poolt; kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus töötaja tasemekoolituse kuludelt, soodustades töötava elanikkonna õppimist; kaotada erisoodustusmaksu maksmise kohustus terviseedenduse kuludelt, millega luuakse tingimused inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi tekkimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside