Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. jaanuaril algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE), mille eesmärgiks on harmoneerida Euroopa Liidu õiguskaitsemeetmete direktiiv, ümber korraldada riigihangete järelevalve ja nõustamise üksuste funktsioonid, täpsustada kehtiva  seaduse sätteid, muuta regulatsioon selgemaks ja lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 18. jaanuaril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõuga (666 SE) soovitakse võimaldada füüsilistel isikutel teha üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmele kingitusi ja annetusi nii, et neid ei loetaks üksi elava isiku või perekonna või selle liikmete sissetulekute hulka. Seadusemuudatus võimaldaks vanematel, lastel või sõpradel oma puudustkannatavat lähedast tõhusalt toetada. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. jaanuaril algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) eesmärk on saavutada suurem objektiivsus ning avalike huvide parem kaitstus keskkonnamõjude hindamise menetlusprotsessis ning samuti hindamise lõppdokumendis – olulise mõjuga keskkonnamõjude hindamise aruandes. Sellega soovitakse tõsta keskkonnamõjude hindamise lõppdokumendi usaldusväärsust ning tegevusloa sisulist kaalukust. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja Võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks“ eelnõu (668 OE) eesmärk on moodustada Riigikogu uurimiskomisjon Vabadussõja Võidusamba rajamisel ilmnenud probleemide väljaselgitamiseks.    Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. jaanuaril algatatud rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (669 SE) soovitakse täpsustada Eesti Rahvusringhäälingu eesmärke, ülesandeid ja tegevuspõhimõtteid, et tagada avalik-õigusliku ringhäälingu senisest efektiivsem toimimine ja teenuste pakkumine. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside