Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. novembril algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE), mis tagab valdkonna täpsema reguleerituse, et korraldada riigihankeid efektiivsemalt. Hankekorra kehtestamine loob suurema protseduurilise selguse, hankijate sarnasema tegutsemise, parema kontrollitavuse järelevalvemenetluse korras, järjepidevuse inimeste vahetumisel ning aitab tagada läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõtte rakendamist. Lihthangete regulatsioon tagab hankijatele selguse lihthankeid puudutava regulatsiooni ulatusest, sest kehtiv õigus võimaldab tugineda üksnes üldpõhimõtetele. Alltöövõtjate regulatsiooni väljavõtmisega kehtivast õigusest tagatakse riigihangete seaduse formaliseerituse astme kui ka hankijate halduskoormuse vähenemist. Pakkujate halduskoormust vähendatakse omakorda sellega, et hankija on kohustatud hankeobjektiga seotud erinõuded (nt tegevusload) hanketeates nimetama. Selline muudatus nõuab hankijalt kvaliteetset planeerimist ning hangitava ehitustöö või teenuse olemusega ning sellega seotud nõuetega kursis olemist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. novembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE) eesmärk on seaduse kooskõlla viimine EL vastava direktiiviga, millega tõstetakse tubakatoodete aktsiisi alammäärasid ja täpsustatakse tubakatoodete definitsioone, et tagada aktsiisi ühesugune kohaldamine. Lisaks direktiivist tulenevatele muudatustele on eelnõu olulisemad muudatused aktsiisilaopidamise eritingimuste laiendamine veinitootmisele, sest kääritatud jook ja vein on samaväärsed tooted, mida peab kohtlema ühtemoodi. Samuti täpsustatakse teisest liikmesriigist ja ühendusevälisest riigist reisija toodud kütuse aktsiisivabastuse tingimusi. Eelnõuga kaasnevad positiivsed mõjud ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtjate tegevusele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside