Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 19. mail algatatud meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE), millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu liikmesriikide poolt välja antud meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste vastastikune tunnustamine. Eelnõu võimaldab tuletorni-, jäämurde- ja navigatsioonitasu sissenõudmist täitemenetluse korras. Eelnõuga kehtestatakse riigilõivud laevapere liikme meresõidudiplomi, kutsetunnistuse, nende kinnituslehtede, täiendõppekursuse läbimise tunnistuse, siseveelaeva laevajuhi diplomi ning selle kinnituslehe väljastamise eest, mis toob kaasa ettevõtjate ja füüsiliste isikute kulude suurenemise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 19. mail algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE) eesmärk on viia kehtivas seaduses sätestatud riigiabi meetmed vastavusse ühenduse riigiabi reeglitega ja sätestada riigiabialased protseduurireeglid Euroopa Komisjoniga suhtlemiseks. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 19. mail algatatud Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (276 SE) nähakse ette, et ametist lahkunud presidendil ei pea tingimata olema tagatud mehitatud isikukaitse samadel alustel ametis oleva presidendiga. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 20. mail algatatud riigieelarve seaduse § 91 muutmise seaduse eelnõu (277 SE). Kehtiva seaduse järgi koostatakse riigi eelarvestrateegia järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta ning selle kiidab rahandusministri ettepanekul heaks valitsus hiljemalt seitse  kuud enne eelarveaasta algust. Eelnõu näeb ette selle põhimõtte muutmise, arvestades käesoleva aasta eelarve tulude ja kulude planeerimist. Algatajad peavad vajalikuks, et riigi eelarvestrateegia vaataks läbi ja kiidaks heaks Riigikogu oma otsusega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside