Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 9. jaanuaril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõuga (803 SE) sätestatakse represseeritud isikutel represseerimise aja arvamine sooduskorras Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka, kui isik võeti vahi alla, saadeti kinnipidamiskohta või asumisele Eestist. Kuna seoses vahi alla võtmisega, kinnipidamiskohta või asumisele saatmisega võeti represseeritud isikult võimalus omandada pensioniõiguslikku staaži Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 9. jaanuaril algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE) vastuvõtmisel seadusena saavad loomeliiduna tunnustamiseks taotluse esitada kõik loomeliidud, kes seaduse mõtte kohaselt oleks olnud seda õigustatud tegema. Muudatused aitavad ka täpsustada ja lihtsustada seaduse rakendamiseks vajalikke toiminguid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 9. jaanuaril algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) eesmärk on parandada ametisoleva ja ametist lahkunud Vabariigi Presidendi ning nende perekonnaliikmete sotsiaalseid garantiisid ning kõrvaldada seaduse kohaldamisel ilmnenud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 9. jaanuaril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (806 SE) võimaldab ohvriabitöötajaid kaasata alaealiste tunnistajate ülekuulamise juurde ning parandada raskete kuritegude ohvriks langenud inimeste olukorda, tõstes kuriteoohvritele ohvriabiseaduse alusel makstava hüvitise määra. Eelnõu näeb ette ka alaealistele ohvritele osutatava ohvriabiteenuse laiendamise psühholoogilise abi ja tugiisikuteenusega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 10. jaanuaril algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (807 SE) eesmärk on suurendada Eesti majanduskeskkonna atraktiivust ja inimeste võimalusi osaleda ettevõtluses kaotades tasu äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmise eest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside