Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. aprillil algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE), mille rakendumisel vastab relvaseadus Euroopa Liidu vastavale direktiivile. Muudatus täpsustab kontrollimeetmeid relvade ringluse osas. Samuti luuakse muudatusega õiguslik konstruktsioon, mis vastab Riigikohtu otsusele relvaloa kehtivuse peatamise osas. Muudatusega luuakse võimalus relvaloa peatamisel arvestada isikut, tema tegu ja nende seost relva omamist välistavate asjaoludega. Muudatus annab võimaluse olla paindlik ning lähtuda relvaloa kehtivuse peatamisel objektiivsest ohust, mis võib lähtuda isikust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 12. aprillil algatatud rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE) eesmärk on teha deklaratsioon, mille alusel Eesti tunnistab komitee pädevust vastu võtta ja läbi vaadata avaldusi isikutelt ja isikurühmadelt, kes väidavad, et Eesti on rikkunud nende konventsioonikohaseid õigusi. Deklaratsiooni tegemise eesmärk on võimaldada Eesti isikutele juurdepääs peale olemasolevate veel ühele vaidluste lahendamise rahvusvahelisele menetlusele, mis ühtlasi aitab kaasa diskrimineerimise vähendamisele ning konventsioonist tulenevate kohustuste tõhusale täitmisele Eesti riigi poolt. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Valitsuse 12. aprillil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE). Kokkulepe käsitleb noorte reisimisvõimalusi ja -vahetust. Kokkulepe reguleerib haldustoiminguid, mida rakendatakse Eesti ja Kanada noorte kodanike suhtes, kes soovivad täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töökogemusi ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Valitsuse 12. aprillil algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE) peamiseks eesmärgiks on osaühingu instituuti reguleeriva normistiku lihtsustamine, eelkõige osaühingu asutamise võimaldamine ilma sissemakseid tegemata, ühinguõiguslike dokumentide vorminõuete vähendamine, audiitori kaasamise kohustuse vähendamine, osa võõrandamisel seadusjärgse ostueesõiguse regulatsiooni lihtsustamine ning juhatuse liikme ametiaja tähtajalisuse ärakaotamine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 13. aprillil algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõuga (734 SE) soovitakse tõsta kohalikule omavalitsusele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatavat tulu 11,4%-lt 11,93%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Rahanduskomisjoni 13. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõuga (735 OE) tehakse ettepanek uueks perioodiks, alates 1. juunist 2010 kuni 31. maini 2012 nimetada Eesti esindajaks Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitees Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside