Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 3. detsembril algatatud ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), millega võetakse üle EL vastav direktiiv inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta seoses vajadusega vältida võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse. Eelnõuga sätestatakse võltsitud ravimi mõiste, et selgesti eristada võltsitud ravimeid muudest ebaseaduslikest ravimitest, sh toodetest, mille turustamisel rikutakse intellektuaalomandi õigusi, või tootmisel või turustamisel tekkinud kvaliteedivigadega ravimitest. Tagamaks ühtset lähenemist Euroopa Liidus, täpsustatakse ka mõisted „toimeaine” ja „abiaine”. Eelnõuga lisatakse uus mõiste „uudne ravim“, mis tuleneb EL otsekohalduvast vastavast määrusest. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. detsembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõuga (334 SE) soovitakse laiendada 80–100-protsendiliselt püsivalt töövõime kaotanud isikutele kehtivat õppelaenu kustutamist isikutele, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei tööta ning kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. detsembril algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (333 SE) näeb ette lubada valitsuse kriisikomisjoni, regionaalse kriisikomisjoni ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni otsusel erimärgistatud kütust kasutada põllumajanduslikus masinas juhul, kui see masin osaleb hädaolukorra likvideerimisel või päästetöödel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside