Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. novembril algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE), millega võetakse üle Euroopa Liidu (EL) vastav direktiiv rahva tervise paremaks kaitseks. Ühtlustatakse ravimiohutuse järelevalve süsteemi ja müügiloa saanud ravimite riskijuhtimissüsteemi toimimise nõudeid. Täpsustatakse ravimiohutuse ohumärkide tuvastamise ning kiireloomuliste meetmete rakendamise reegleid. Eelnõu viib kooskõlla Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides läbiviidava tegevuse ja otsustusprotsessi ravimiohutuse tagamisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 11. novembril algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõuga (533 SE) soovitakse luua haigushüvitiste saamisel füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) palgatöötajatega võrdsed tingimused. Seletuskirjas märgitakse, et haigekassa maksab haigushüvitist alates üheksandast haiguspäevast, neljandast kaheksanda päevani maksab palgatöötajatele haigushüvitist aga tööandja. FIE-dele ei maksa keegi neljandast kuni kaheksanda haiguspäevani hüvitist, sest temal kui iseseisval ettevõtjal pole tööandjat. Nendel pole ka võimalust haigestumise kompenseerimiseks midagi täiendavalt oma ettevõtlustulust maha arvata. Eelnõuga tehakse ettepanek anda FIE-dele võimalus haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks arvata ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 11. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (534 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Aadu Musta asemel Enn Eesmaa ja tema asendusliikmeks Priit Toobal. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Rahanduskomisjoni 12. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013.–2015. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (535 OE) näeb ette nimetada Riigikontrolli 2013.-2015. aasta tegevust kontrollima Grant Thornton Rimess OÜ. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside