Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 29. septembril algatatud ravikindlustuse seaduse täiendamise ja tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (742 SE) kohaselt tekib isikutel, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspension ning kes on vähemalt 63-aastased kindlustatud isikud, õigus saada kalendriaastas kompensatsiooni 1000 krooni ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetelusse kantud ravimite ostmiseks põhjendatult ja tõendatult tasutud summadelt. Täiendav rahaline toetus muudab ravimid pensionäridele kättesaadavamaks ning aitab seeläbi parandada nende elukvaliteeti. Eelnõu algatajate hinnangul läheb see riigile maksma 304 miljonit krooni. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Res Publica fraktsiooni 29. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta” eelnõu ( 743 OE). Eelnõu esitajate arvates on põhjust kahelda Finantsinspektsiooni uuringu sõltumatuses AS Eesti Ühispanga juhtimisel tehtud võimalike vigade kohta. Seoses sellega vajatakse professionaalseid hinnanguid, mis on vabad huvide konfliktist. Eelnõu algatajate arvates on rahvusvahelise raportööri poolt läbi viidav analüüs kõige korrektsem lahendus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi 29. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE). Kehtiva korra kohaselt sõlmitakse kooli direktoriga tähtajaline tööleping kuni 5 aastaks. Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt kuulutatakse seejärel direktori vaba ametikoha täitmiseks välja uus avalik konkurss, kui ametis oleva direktoriga määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud. Kavandatava muudatuse kohaselt viiakse esmalt läbi ametis oleva kooli direktori atesteerimine ning juhul, kui direktor loetakse atesteerituks, sõlmitakse temaga uus tähtajaline tööleping avalikku konkurssi kuulutamata. Kui direktor loetakse mitteatesteerituks, kuulutatakse välja avalik konkurss kehtiva regulatsiooni kohaselt. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Tagasiside