Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 9. novembril algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (771 SE) tehtavad muudatused annavad võimaluse kehtestada õigusakte kalamajandusliku vähese tähtsusega abi kohta, mille jaoks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt eelnevalt küsida abi andmise luba, kuid mille andmed registreeritakse, säilitatakse ja edastatakse komisjoni vastavas määruses sätestatud korras. Samuti kehtestada õigusakte ka grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kohta. Seaduse muudatuse jõustumise jõustumise järel on võimalus anda eespool nimetatud abi ka sihtasutusel. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 9. novembril algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE). Vedelkütusevaru seadus sätestab kohustusliku vedelkütusevaru moodustamise, hoidmise ja haldamise alused. Eelnõu algatamise põhjuseks on vajadus vältida vedelkütusevaru seaduse ja riigihangete seaduse erinevaid tõlgendusi varu soetamiseks ning hoidmiseks korraldatavate hangete osas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Sotsiaalkomisjoni 10. novembril algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (773 SE) muudetakse ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad töötaja ja avaliku teenistuja kindluskaitse tekkimise aega ning füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) kindlustuskaitse kestust ja kindlustuskaitse tekkimiseks, peatamiseks ja lõppemiseks vajaliku informatsiooni edastamise korda. Eelnõu eesmärgiks on viia ravikindlustuse seadus kooskõlla põhiseadusega, tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust. Eelnõu vastuvõtmisega lüheneb töötajate, avalike teenistujate ja FIE-de ravikindlustuskaitse tekkimise ooteaeg ning lihtsustub FIE-de kindlustuskaitse tekkimiseks, peatamiseks ja lõppemiseks vajaliku informatsiooni edastamise kord. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 10. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (774 OE) näeb ette pikendada 2006. aasta 1. jaanuarist Riigikogu 1999. aasta 21. juuni vastavas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe üksuste, mille isikkoosseis on kuni 150 kaitseväelast, kasutamise tähtaega NATO poolt juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus tegevuspiirkonnaga vastavalt KFOR-i mandaadile 2 aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 10. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (775 OE) näeb ette suurendada Riigikogu 2003. a 22. jaanuari vastavasotsuses sätestatud Eesti kaitseväe üksuste isikkooseisu rahvusvaheliste koalitsioonijõudude (Operation Enduring Freedom – operatsioon “Kestev Vabadus”) ja julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Afganistanis kuni 150 kaitseväelaseni ja pikendada nende kasutamise tähtaega 2 aasta võrra alates käesoleva otsuse jõustumisest. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside