Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. septembril algatatud lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), mis ajakohastab lõhkematerjaliseaduse regulatsiooni. Samuti sisaldab eelnõu muudatusi, mis on ajendatud lõhkematerjaliseaduse rakenduspraktikas ilmnenud probleemidest või lihtsalt regulatsiooni kitsaskohtadest. Riigilõivuseaduse täiendamine tuleneb asjaolust, et lõhkematerjaliseaduse regulatsiooni lisandub täiendav Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehtav riigilõivuga kaetud toiming. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 16. septembril algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) ajakohastab raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärad, ühtlustab avalikuks raudteeks mitte määratud raudteede majandamise korda ning muudab vedurijuhiloa väljastamise korda. Lisaks on eelnõusse lisatud mõned raudteeseadusega mitte seotud riigilõivuseaduse muudatused, mis reguleerivad riigilõivu tasumist raadioside ja sageduslubade, riigisisese bussiveo liiniloa taotlemise ning maanteeameti toimingutega seoses. Need riigilõivuseaduse muudatused on lisatud käesolevasse eelnõusse põhjusel, et lähiajal pole eraldi riigilõivuseaduse muutmist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ette näha. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Väliskomisjoni 16. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (574 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Jürgen Ligi ja nimetada delegatsiooni juhiks Mati Raidma. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. septembril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE)  eesmärk on võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside