Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. detsembril algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE). Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon (COTIF) on reisijate, pagasi ja kaupade rahvusvahelist raudteevedu käsitlev ühtne õigusnormide süsteem. Konventsiooni ühtseid reegleid kohaldatakse peale rahvusvahelise raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordi suhtes. COTIF-i osalised moodustavad Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF), mille peakorter asub Bernis. Kehtiva ühinemise seaduse muutmise kaudu täpsustatakse, et Eesti ühineb COTIF-i 1999. aasta versiooniga, samuti täpsustatakse ühinemisel tehtavaid reservatsioone ja deklaratsioone. Muutmise seaduse vastuvõtmine võimaldab lõpule viia Eesti ühinemise kehtiva COTIF-iga. 1999. aastal Vilniuses toimunud OTIF-i üldkogul töötati välja COTIF-i ajakohastatud tekst. Uue teksti sõnastamisel võeti arvesse eelkõige Euroopa raudteereformi ja sellega kaasnevat raudteetranspordiettevõtjate kasvavat sõltumatust riigist, raudteeturu liberaliseerimist, erinevate raudteed puudutavate allsüsteemide koostalitlust ning EL-i raudteesektorit reguleerivaid direktiive. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 18. detsembril algatatud erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõu (177 SE). Kehtiv erakonnaseadus sätestab, et Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldistele riigieelarvest. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga. Samuti eraldatakse Riigikogu valimistel osalenud erakonnale, mis ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt ühe protsendi häältest riigieelarvest eraldist 150 000 krooni aastas, kes aga kogus vähemalt neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 250 000 krooni aastas. Eelnõu näeb ette selle korra muutmise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside