Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. mail algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE). Muudatuste eesmärk on tagada EL kosmeetikamääruse rakendamine, millega saavutatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ja toimiv siseturg. Selleks viiakse kehtivad seadused vastavusse kosmeetikamäärusega. Eelnõuga täpsustatakse pädeva asutuse ja järelevalve ülesandeid ning sätestatakse vastutus kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest. Muudatuste sihtrühmadeks on eelkõige järelevalve institutsioonid, kosmeetikatoodete tootjad ja importijad ning kosmeetikatooteid kasutavad elanikud. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 20. mail esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE) näeb ette osaleda kuni 8 kaitseväelasega väljaõppe missioonis. Kaitsevägi panustab staabiohvitseridega, kelle peamiseks ülesandeks on osaleda Mali üksustele erinevate riikide poolt läbiviidava väljaõppe planeerimise ja nõustamise protsessides ning instruktoritega väljaõppemeeskonnas. Eelnõuga luuakse samuti võimalus osaleda kuni 2 kaitseväelasega rahutagamismissioonis. Kaitsevägi panustab staabiohvitseridega, et hallata missiooni koosseisu ületoodavaid Aafrika sõjaväelaste ja politseinike üksusi ÜRO resolutsiooniga püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside