Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. detsembril algatatud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE), mille põhisisuks on kehtivas seaduses maakonnaraamatukogu ja keskraamatukogu ülesannete täpsustamine, rahvaraamatukogu direktori töölevõtmise korda ning haridusnõudeid puudutavate sätete muutmine, samuti rahvaraamatukogu aruandluse esitamise korra, kogude korraldamise ja lugeja vastutusega seonduvate sätete muutmine. Muudatuste ja täiendustega kõrvaldatakse vastuolu kehtiva rahvaraamatukogu seaduse ja raamatukoguhoidjate kutsestandardi vahel. Samuti antakse eelnõuga rohkem võimalusi otsustada raamatukogundust puudutavaid küsimusi kohalikul tasandil. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb asjaolust, et kiiresti muutuvas ühiskonnas on oluliselt muutunud rahvaraamatukogude töö keskkond, kõikides rahvaraamatukogudes on internet, kasutatakse automatiseeritud raamatukogusüsteeme ning rahvaraamatukogusid arendatakse elukestvat õpet toetavate ja kultuuriliste kooskäimiste keskustena. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside