Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. oktoobril algatatud Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE), mille algatamise eesmärgiks on teha muudatused akadeemia liikmete staatuses ning juhtimise korraldamises. Eelnõuga tehtavad muudatused jagunevad kolmeks: täpsustatakse liikmeskonna koosseisu; muudetakse akadeemikutasu määramise korraldust ning muudetakse akadeemia asutuste asutamise korraldust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 12. oktoobril algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE) olulisemaks mõjuks on majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tõus seoses regulatsiooni rahvusvaheliste standarditega vastavusse viimisega ning rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni tegevuse suurema õiguskindluse tagamisega. Eesti kui investeerimiskeskkonna senise hea maine kinnistamine vähendab majanduskeskkonna riske ja aitab kaasa stabiilsuse suurenemisele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 12. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani, Bulgaaria ja Makedooniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Majanduskomisjoni 12. oktoobril algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) algatamise vajadus on tingitud Euroopa Liidu uuest elektri siseturu direktiivist, mille kohaselt peab liikmesriik tagama põhivõrguettevõtja sõltumatuse elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest. Eesti kontekstis tuleb direktiivi põhimõtete rakendamiseks OÜ Elering tuua Eesti Energia AS omandist riigi otseomandisse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 12. oktoobril algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE) eesmärk on parandada haigekassa eelarvepositsiooni ning tervishoiuteenuste kättesaadavust elanikkonnale. Eelnõu näeb ette võimaldada Haigekassa nõukogu otsusega võtta kasutusele haigekassa jaotamata kasum. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 13. oktoobril algatatud asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (593 SE) soovitakse suurenda pankade vastutust laenuandmisel ning lühendada materiaalsete kohustustega raskustes olevate isikute võlgadest vabanemise protsessi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside