Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 15. aprillil algatatud Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), mis korraldab ümber põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olevad asutused. Eelnõu kohaselt on kavas taimetoodangu inspektsioon korraldada ümber põllumajandusametiks, millega ühendatakse põllumajandusministeeriumi valitsemisalas hallatavate riigiasutustena tegutsevad 13 piirkondlikku maaparandusbürood ning maaparanduse ehitusjärelevalve ja ekspertiisibüroo. Eelnõu kohaselt alustab põllumajandusamet tegevust 1. jaanuaril 2010. Selleks ajaks viiakse lõpule asutuste ümberkorraldamisega kaasnevad toimingud, sealhulgas loodava ameti põhimääruse, struktuuri ja teenistujate koosseisu väljatöötamine ning sellega kaasnevad personalitoimingud; ühendamisega seotud võimalike kulude kavandamine ja uue asutuse eelarve koostamine ning muudetavate seaduste alusel õigusaktides vajalike muudatuste tegemine. Seoses põllumajandusministeeriumi valitsemisala asutuste ümberkorraldamise ettevalmistamisega on vaja teha muudatused 16 seaduses. Uue ameti nimeks saab põllumajandusamet. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Majanduskomisjoni 15. aprillil algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE) eesmärk on mullu 1. novembrist jõustunud seaduses enam vaidlusi tekitanud sätete täpsustamine. Näiteks täiendab eelnõu § 2 reklaamiseadust selliselt, et me ei käsitle enam kaubanduslikke loteriisid hasartmänguna ning lubame kaubanduslike loteriide reklaami. Samuti täpsustatakse alkoholi reklaami reguleeriva paragrahvi seda osa, mis käsitleb alkoholi reklaamiga kaasnevat kohustuslikku hoiatust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside