Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. mail algatatud politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE), millega täiendatakse politseiseaduse paragrahvi 12 selliselt, et politsei vastavalt oma ülesannetele osaleb rahvusvahelises koostöös. Samuti lisatakse politseiseadusesse säte, mille kohaselt valitsus asutab Schengeni konventsioonist ja politseiseadusest tuleneva rahvusvahelise politseikoostöö tagamiseks Schengeni infosüsteemi riikliku registri ja kehtestab selle põhimääruse. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

Valitsuse 7. mail algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE) muudab üheselt mõistetavaks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kohustused kinnisasja omandamise nõuetele vastavuse ja vajalike dokumentide kontrollimisel enampakkumise korral. Kõnealune seadusemuudatus määrab üheselt kindlaks nende isikute ringi, kellele kohaldatakse kohustust kontrollida kinnisasja omandamise vastavust nõuetele. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 7. mail algatatud tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (28 SE) eesmärgiks on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid. Nimetatud direktiivil on kaks eesmärki: aidata kaasa siseturu toimimisele ja muuta piiriülene kauplemine ettevõtjale lihtsamaks; aidata kaasa siseturu toimimisele ja muuta piiriülene kauplemine ettevõtjale lihtsamaks. Tegemist on maksimaalset harmoneerimist taotleva direktiiviga, mis tähendab, et liikmesriigid ei või kehtestada direktiivis sätestatust erinevaid või rangemaid nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Majanduskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (29 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Tõnis Lukase ja Mart Opmanni asemele Riigikogu liikmed Mart Laar ja Jürgen Ligi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 7. mail algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) algatajate eesmärk on tõsta täisealiste puuetega inimeste igakuuliseid toetusi kõigis kolmes toetuseliigis kuni kahekordseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Väliskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (31 OE) näeb ette moodustada nimetatud delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad: delegatsiooni juht Trivimi Velliste, delegatsiooni juhi asetäitja Mailis Reps, liikmed Peep Aru, Mart Jüssi, Helle Kalda, Kalvi Kõva, Margus Lepik, Ott Lumi, Tatjana Muravjova, Tarmo Mänd, Jaak Salumets ja Vladimir Velman. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (32 OE) näeb ette moodustada nimetatud delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad: delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland ja Mailis Reps, asendusliikmed Aleksei Lotman, Ester Tuiksoo ja Indrek Saar. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (33 OE) näeb ette moodustada nimetatud delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad: delegatsiooni juht Jürgen Ligi, liikmed Sven Mikser ja Kadri Must. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (34 OE) näeb ette moodustada nimetatud delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad: delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo, liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen, asendusliikmed Jaanus Marrandi, Heljo Pikhof ja Toomas Trapido. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 7. mail esitatud Riigikogu otsuse „Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (35 OE) näeb ette moodustada nimetatud delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad: delegatsiooni juht Tarmo Kõuts, liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside