Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 2. juunil algatatud kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE), mille eesmärk on õigusselguse tagamine ning sellise olukorra välistamine, kus ühes kohalikus omavalitsuses kehtestatav koormis toob kaasa hinnatõusu või antud koormise tasumise ka teistes Eesti omavalitsustes. Selle eesmärgi saavutamiseks soovivad algatajad tühistada kohalike maksude seaduses kohaliku omavalitsuse poolt kehtestavate maksude loetelust müügimaksu ning paadimaksu. Antud küsimuse seadusega reguleerimise vajadus tuleneb tõsiasjast, et õigusselguse ning üldise selge ning lihtsa ettevõtluskeskkonna tagamine on riigi ülesanne. Olukorras, kus omavalitsuse tegevus halvendab kogu riigi ettevõtluskeskkonda ning tarbijate olukorda, peab riik sekkuma. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Kultuurikomisjoni 2. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (773 OE). Seoses Villu Reiljani Riigikogu liikme volituste lõppemisega enne tähtaega, teeb kultuurikomisjon ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Karel Rüütli. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
54 Riigikogu liikme 3. juunil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) eesmärk on valimisaastate arvu vähendamine vähendamata sealjuures demokraatiat ning kodanike võimalusi riigi arengu määramisel kaasa rääkida. Muudatuse eesmärgiks oleva valimiste rütmi saavutamiseks on vaja kahel korral ajutiselt lühendada KOV volikogu ja Vabariigi Presidendi volituste kestust – kohalikud volikogud valitakse aastal 2017. ajutiselt kaks korda järjest 3 aastaks ning 2021. aastal president kaks korda järjest ajutiselt 4 aastaks. Põhiseaduse muutmise seaduse jõustumise aja määramine on vastavalt põhiseadusele alati kohustuslik. Muudatused mõjutavad tegelikku elu alates 2017. aastast, seetõttu on valitud lühim võimalik jõustumisaeg kolm kuud. See jätab maksimaalse aja muudatusega kohanemiseks. Eelnõu järgi valitaks alatest 2027. aastast Riigikogu ja kohalikud volikogud korraliselt alati samal aastal, neist esimene märtsis ja teised oktoobris. Ning alates 2029. aastast Euroopa parlamendi saadikud ja president korraliselt samuti alati ühel aastal. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. juunil algatatud Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE) eesmärk on tagada demokraatia põhimõtete senisest parem järgmine Vabariigi Presidendi valijameeste valimisel kohalike omavalitsuste poolt. Eelnõu algatajad soovivad täiendada Vabariigi Presidendi valimise seadust selliselt, et suuremates omavalitsustes, kus valitakse valimiskogusse mitu valijameest, saaks tagatud opositsiooni proportsionaalne esindatus. Selleks näeb eelnõu ette, et kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja või suuremates omavalitsustes esindajate valimine toimub volikogus ühes hääletusvoorus ja igal volikogu liikmel on üks hääl. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või suuremates omavalitsustes enim hääli saanud kandidaadid. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside