Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Reformierakonna fraktsiooni 12. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (337 OE), mis näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Arto Aasa asemele Andre Sepp. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Majanduskomisjoni 12. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (338 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Urmas Reinsalu ja nimetada tema asemele uueks nõukogu liikmeks Riigikogu liige Mart Laar. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 13. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (339 SE) soovitakse leevendada 2013. aastal üleminekut täielikult avatud elektrituru süsteemile vähendades alates 2013. aasta 1. juulist elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 13. detsembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (340 SE) muudetakse lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele sisuliselt veel terve rida hariduselu reguleerivaid seadusi. Eelnõuga suurendatakse koolijuhi rolli personali- ja palgapoliitika kujundamisel ning kooli töökorralduse juhtimisel. Koolijuhi otsustusõigust ja vastutust on suurendatud koolide tegevuse, sh õppetöö korralduse ja tulemuslikkuse kindlustamisel. Kogukond kaasatakse hoolekogu kaudu. Eelnõu näeb hoolekogule ette mitmeid täiendavaid rolle kogukonna ja kooli sidustamisel, samuti kooli õppenõukogu toimimise. Muudatused riigi ja kohalike omavalitsuste vastutuse jaotuses võimaldavad vabastada kohalike omavalitsuste eelarvetes vahendeid kodulähedase ja kvaliteetsema põhihariduse pakkumiseks. Kohalikud omavalitsused vabanevad gümnaasiumi pidamisest loobumisel riigigümnaasiumide puhul gümnaasiumiastmega seotud kulutuste katmise kohustusest ning ei ole enam ajendatud põhikooli astme õpetajate palgafondi arvelt gümnaasiumiastme õpetajate palgafondi finantseerimiseks, mistõttu osutub võimalikuks põhikooli astme õpetajatele senisest kõrgemat töötasu maksta. Gümnaasiumide tegevuskulude eest vastutab riigigümnaasiumide puhul riik ning munitsipaalgümnaasiumide ja erakoolide osas kohalikud omavalitsused. Riigigümnaasiumite loomisel arvestatakse riigieelarve võimalustega. Kooli ja õpetajate töökorralduse lihtsustamise ning põhi- ja keskhariduse funktsionaalse lahutamisega seoses tehtavate muudatuste rakendumisel ei kaasne riigieelarvele ja kooli pidajatele täiendavaid kulusid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside