Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 21. mail algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), millega viiakse sisse kohustus paigaldada vastav infotahvel algatatud detailplaneeringute kohta, et paremini vahendada asjasthuvitatud isikutele informatsiooni. Detailplaneeringute menetlemisel ja kehtestamisel on korduvaks probleemiks, et detailplaneeringuga kaetava ala tulevikust huvitatud inimesed ei saa õigeaegset ja piisavat infot algatatud planeeringute kohta, mis omakorda toob kaasa nende inimeste mitteosalemise planeeringumenetluses, nende huvide ja seisukohtade mittearvestamise ning sagedased kohtuvaidlused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Igor Gräzini, Mark Soosaare, Lauri Vahtre ja Marek Strandbergi 21. mail algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) näeb ette kaotada seadusest need sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse – õpiku, töövihiku – aine sisu ametkondliku kontrolli. Seadusemuudatus annab koolis kasutatavate õpikute valiku, õpikute kvaliteedi ja riiklikule õppekavale vastavuse kontrolli õpetajale. Nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele kehtestab sellisel juhul haridus- ja teadusminister oma määrusega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside