Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti ja Deniss Boroditši 20. märtsil algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE), mis on koostatud eesmärgiga laiendada vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi peredega, kelle sissetulek ületab suhtelise vaesuse piiri, ent kellele pärast eluasemekulude tasumist jääb kätte summa, mis on allpool toimetulekupiiri. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaalkomisjoni 20. märtsil algatatud ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE) kohaselt on ravikindlustuse seaduse alusel hinnakokkuleppega hõlmatud ravimi väljavedu riigist lubatud müügiloa hoidja nõusolekul. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. märtsil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE) üldiseks eesmärgiks on omavalitsuste vabatahtliku liitumise toetamine. Eelnõu eesmärgiks on ka mitmest territoriaalsest struktuuriüksusest (osavallast või linnaosast) koosneva omavalitsuse juhtimises demokraatlike põhimõtete rakendamiseks seadusandliku aluse loomine omavalitsuse siseselt – territoriaalse struktuuriüksuse tasemel. Eelnõuga määratletakse osavalla või linnaosa halduskogu mõiste, halduskogu moodustamise kohustuse loomine osavalla või linnaosa juurde ja sätestatakse halduskogu tegevuse põhimõtted. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Tiit Tammsaare, Kalvi Kõva, Rainer Vakra, Rein Randveri, Tõnu Juuli, Ülo Tuliku, Helmen Küti, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee, Ester Tuiksoo, Heljo Pikhofi ja Annely Akkermanni 20. märtsil algatatud jahiseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (402 SE) soovitakse seadustada pärast 1. märtsi 2013 toimunud jahipidamine rendijahipiirkondades, mis on seni jahipiirkondadeks moodustamata. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside