Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 18. septembril algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE), millega lihtsustub peretoetuste maksmise skeem, kuna kaob ära kvartaalselt makstav laste arvust sõltuv peretoetuse liik. Samas tõuseb lasterikastele peredele makstav igakuine toetus. Eelnõuga soovitakse anda selge sõnum, et riik väärtustab lasterikkaid peresid ning soosib kolmandate ja järgmiste laste sündimist peredesse. Eelnõuga toetatakse põhi- ja keskhariduse omandamist. Lapsetoetuse maksmisega soovitakse motiveerida 16–19 aastaseid isikuid hariduse omandamisele neile sobivas õppevormis. Kokku laieneb peretoetuste saajate ring umbes 6900 õppiva isiku võrra. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 18. septembril algatatud Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE) eesmärk on ühineda Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppe 2004. aastal jõustunud versiooniga. 2000. aastal tehtud muudatused jõustusid 30. novembril 2004. Kokkuleppe ratifitseerimise tulemusel saab Eesti ITSO liikmeks ning saab osaleda kokkuleppeosaliste täiskogul. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside