Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  valitsuse 22. oktoobril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), mille eesmärgiks on toetada hooldus- ja kasuperedes kasvavaid lapsi ning seeläbi soodustada vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist perekonnas. Eelnõu kohaselt tõstetakse hooldusperedele makstav toetus 3000 kroonini, ehk samaväärseks reaalsete kuludega lastekodus, et võimaldada vanemliku hooleta lastel kasvada peredes. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 22. oktoobril algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE) olulisemaks mõjuks on majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tõus. Uue regulatsiooni väljatöötamisel seati üheks peamiseks sihiks töötada välja meetmed, mis väldiksid rahandussüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil. Eelnõu arvestab rahvusvahelisi standardeid ja uuemaid riske, mis on kaasnenud infotehnoloogia kiire arenguga. Oma klientide või lepingupartnerite parem tundmaõppimine suurendab tsiviilkäibe usalduslikkust ja läbipaistvust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 23. oktoobril algatatud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE). Kokkuleppe eesmärk on anda agentuurile oma ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime ning eesõigused ja puutumatus, mida neil on vaja ülesannete sõltumatuks täitmiseks liikmesriikide territooriumil. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. oktoobril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõuga (139 SE) soovitakse suurendada alates 1. jaanuarist 2008. aastal pensioni baasosa 300 ja rahvapensioni määra 200 krooni võrra. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside