Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. aprillil algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), mille eesmärgiks on vähendada elamislubade väärkasutuse ohtu terviklikult ja tagada, et sisserände piirarv täituks nende isikutega, kelle elama asumine Eestisse on avalikes huvides. Eelnõu on välja töötatud seetõttu, et välismaalaste seaduses sõnaselgelt sätestatud tingimustele näiva vastavuse loomise teel on osa välismaalasi saanud elamisloa, mille taotlemise tegelik eesmärk ei vasta väidetavale eesmärgile. Eelnõuga muudetakse järgmiste elamislubade regulatsiooni: tähtajaline elamisluba töötamiseks äriühingu juhtorgani liikmena, tähtajaline elamisluba töötamiseks lähetatud töötajana, tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral, tähtajaline elamisluba piisava legaalse sissetuleku olemasolul ja tähtajaline elamisluba ettevõtluseks. Eelnõu on väljatöötatud selleks, et tagada, et Eestisse asuksid elama need välismaalased, kes aitavad kaasa Eestis ühiskonda arengule. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 9. aprillil algatatud kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE) sätestab lapse kasvatamisega seotud täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise ja pensionilisa maksmise riikliku pensionikindlustuse seaduse sätete alusel eesmärgiga kompenseerida vanema tulevase pensioni võimalikku vähenemist lapse kasvatamise tõttu. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

Tagasiside