Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Riigikogu liikmete Mark Soosaare ja Peeter Kreitzbergi 26. jaanuaril algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõuga (825 SE) soovitakse muuta käibemaksuseadust selliselt, et vähendatakse muuseumi, kino, loomaaia, kunstinäituse ja spordivõistluse pileti käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Vähendatud käibemaksumäär jääb kehtima teatrietenduste ja kontsertide piletitele, kuid planeeritava muudatusega ei tehta enam vahet kultuuriürituste korraldajate vahel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 26. jaanuaril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (826 SE). Kehtiva seaduse alusel indekseeritakse pensione igal aastal sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu ja tarbijahinnaindeksi näitaja keskmisega. Eelnõu algatajate arvates ei ole selline kord taganud pensionide taset, mis vastaks pensionäride ootustele ning tagaks Euroopa Nõukogu Sotsiaalkindlustuskoodeksis määratud asendusmäära (keskmise vanaduspensioni suhe keskmisesse palka) nõuete täitmise. Seetõttu on nüüd juba mitme aasta jooksul, lisaks pensionide indekseerimisele, tõstetud pensionide suurust ka otsustuskorras pensioni baasosa, aastahinde ja rahvapensionimäära tõstmise teel. Eelnõu kohaselt jääks alates 1. jaanuarist 2007 aastast indekseerimise aluseks sotsiaalmaksu laekumise kasvu näitaja. Sellise indekseerimise korral vastaks keskmise pensioni tõus senisest paremini keskmise palga tõusule. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 26. jaanuaril algatatud ravimiseaduse § 42 lõike 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE) näeb ette lubada haigla pidajal olla üldapteegi või veterinaarapteegi tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks või aktsionäriks. Juhul kui tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omanik võib olla ka üldapteegi osanik või aktsionär on kindlasti tagatud selle haigla arstide poolt kasutatavate ravimite kättesaadavus lähimast üldapteegist (jaemüügiapteegist). Kui haigla võib sellest samast üldapteegist osta kogu haiglale vajaliku apteegiteenuse, kaob ära vajadus pidada haiglaapteeki, millega on võimalik kokku hoida kulusid. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside