Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kaks eelnõu. 

Valitsuse 16. detsembril algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE) reguleerib täpsemalt ja suurendab laiendatud tootjavastutuse põhimõttel toimivate pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevuse läbipaistvust. Sellega tõhustatakse kontrolli nende tegevuse üle. Senine praktika on näidanud, et pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem ei toimi vajalikul määral ega taga riigi taaskasutamiskohustuste täitmist. Muudatuste jõustumisel saavad lahenduse paljud probleemid. Jäätmete taaskasutamine, eelkõige materjalina ringlussevõtt, on võrreldes jäätmete kõrvaldamisega märgatavalt keskkonnahoidlikum. Pakendijäätmete suuremal taaskasutamisel on otsene positiivne keskkonnamõju ringlussevõetud materjalide kasutamise kaudu. Säästame loodusliku ressurssi ja vähendame energiakulu tooraine ümbertöötlemisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 16. detsembril algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) uuendab meditsiiniseadmete andmekogu regulatsiooni tulenevalt vajadusest laiendada andmekogusse kogutavate andmete koosseisu. Turujärelevalve käigus Terviseametile laekuvad andmed koondatakse andmekogusse. Sellega muudetakse andmed paremini ligipääsetavaks nii pädevale asutusele kui ka avalikkusele. Andmekogu pidamise eesmärk on tagada inimese tervise kaitse meditsiiniseadmest tuleneva ohu eest. Kogutakse andmeid Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete ja nendega seotud toimingute kohta, mis on seotud kliiniliste uuringute, ohujuhtumite ja järelevalvemenetlustega. Eelnõuga muudetakse kahe volitusnormi tasandit. Muudatuse kohaselt kehtestab meditsiiniseadme kavandamise, tootmise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning liigitamise reeglid valitsuse asemel sotsiaalminister. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside