Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. novembril algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), mille eesmärgiks on täpsustada päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise korda, staaži arvestamise korda ning sätestada päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 9. novembril algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) aitab tasakaalus hoida välisministeeriumi käesoleva ja tuleva aasta eelarvet. Sätete jõustumisel väheneb ajutiselt pikaajalises välislähetuses kaasasolevate mittetöötavate abikaasade reaalne sissetulek mõne tuhande krooni võrra kuus ning teenistujale ei maksta nn ühekordset kolimishüvitist teise riiki tööleasumise eest uue ametikoha ühe kuu ametipalga ulatuses. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 9. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE) algatajad teevad valitsusele ettepaneku töötada välja tegevuskava uut tüüpi INF A/H1N1 gripiviirusest põhjustatud grippi pandeemia korral tegutsemiseks ja tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 10. novembril algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga  (621 SE) soovitakse anda tööandjale sotsiaalmaksu vabastus. Ettepaneku järgi ei peaks tööandja maksma sotsiaalmaksu töötaja eest kahe valitsuse kehtestatud kuupalga alamäära ulatuses. Et saada maksuvabastust, peab see isik olema kolm kuud töötuna ametlikult registreeritud ning sotsiaalmaksu vabastus kehtib 12 kuud alates töölevõtmise hetkest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Kultuurikomisjoni 10. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (622 OE). Seoses Aadu Musta tagasiastumisega teeb kultuurikomisjon ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Georg Pelisaar. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside