Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. jaanuaril algatatud Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE). Lepingule kirjutati alla 18. detsembril 2006 ja see jõustus 27. detsembril 2007. Lepingu juurde kuulub koos lepinguga jõustunud protokoll, milles täpsustatakse lepingu põhimõtteid. Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes vajadusest värskendada 2001. aastal läbiräägitud ning 2008. aastast kehtima hakanud maksulepingu sätteid – muudetakse lepingus sätestatud ehitustegevusest tuleneva püsiva tegevuskoha tekkimise ajapiiri, passiivsete tululiikide maksustamise põhimõtteid, vara võõrandamisest saadava kasu maksustamise sätteid, teabevahetuse ulatust ning topeltmaksustamise vältimise põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 11. jaanuaril algatatud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (912 SE) muudetakse saastetasude, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksmise korraldust. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 11. jaanuaril algatatud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE). Lepingute eesmärk on luua soodne investeerimiskliima ning tagada mõlema lepingupoole investorite võrdne kohtlemine. Eesmärgi saavutamiseks määrab leping investeerimisega seotud tegevuste tingimused (maksete vaba ülekandmine, investeeringute võrdne kohtlemine, õiguste üleminek garantiilepingu korral), loob vaidluste lahendamise korra ning reguleerib investeeringute sundvõõrandamist ja sellega kaasneva hüvitise maksmist. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
12 Riigikogu liikme 11. jaanuaril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõuga (914 SE) täiendatakse pühade ja tähtpäevade seadust punktiga, mis sätestab oktoobrikuu kolmanda laupäeva hõimupäevana. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Põhiseaduskomisjoni 11. jaanuaril algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (915 SE) antakse õiguskantslerile laste ombudsmani pädevus, mis suurendab riikliku põhiõiguste kaitse institutsiooni rolli ja võimekust lapse õiguste tagamise edendamises ja järelevalves. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside