Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse põhiseaduskomisjoni 18. jaanuaril algatatud õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), millega tehtavad muudatused on tingitud esmalt vajadusest muuta paindlikumaks õiguskantsleri Riigikogule esitatava aastaülevaate ettekande tegemise aeg. Teiseks täpsustatakse eelnõuga õiguskantsleri tegevust normikontrolli taotluste läbivaatamisel. Kolmandaks kõrvaldatakse eelnõuga ebavajalikud või muutunud teiste seadustega vastuolus olevad õiguskantsleri tegevust reguleerivad üksiksätted. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 18. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (168 OE) näeb ette nimetada Indrek Raudse asemel nõukogu liikmeks Riigikogu liige Tõnis Lukas. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 19. jaanuaril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 222 täiendamise seaduse eelnõuga (169 SE) nähakse ette lõpetada lapsetoetuste arvamine perekonna sissetulekute hulka toimetulekutoetuse arvestamisel. Sellega soovitakse tagada lapsetoetuse jõudmine iga pereni. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside