Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 25. septembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eesti on juba sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeeniaga, Slovakkiaga ja Sloveeniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 25. septembril algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE) eesmärk on lahendada ohvriabiteenuse osutamisel tõusetunud praktiline probleem: ohvrite ja nende perekonnaliikmete vajadus professionaalse psühholoogilise abi järele, et taastada nende sotsiaalne toimetulekuvõime, mis on ohvri suhtes toime pandud kuriteo tõttu kannatanud. Eelnõu näeb ette makstavate hüvitiste suurendamise (kulude hüvitamise maksimaalmäär suureneb 70%-lt 80%-ni vägivallakuriteoga tekitatud varalisest kahjust, hüvitiste summaarne piirmäär 50 000 kroonilt 150 000 kroonini ja ohvri surma korral makstava matusekulude hüvitise määr 5500 kroonilt 7000 kroonini. Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga kooskõlas oleva riikide enda poolt määratud pädevate asutuste vahelise koostöösüsteemi toimimistingimuste loomine hõlbustab hüvitise kättesaadavust ohvritele piiriülestel juhtudel Euroopa Liidu piires, annab neile võimaluse pöörduda hüvitise taotlusega oma elukohariigi pädeva asutuse poole ja vabastab nad sellega ülemääraste haldusformaalsuste täitmisest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside